Contacte

Lleonard Muntaner Editor

Carrer de Joan Bauçà, 33, 1r
07007 Palma (Mallorca)

Contacta amb nosaltres...

Informació de contacte

Lleonard Muntaner, Editor

Carrer de Joan Bauçà, 33, 1r
07007 Palma (Mallorca)
Tel.: 971 25 64 05

Adreces electròniques:
editorial@lleonardmuntanereditor.cat
difusio@lleonardmuntanereditor.cat