NOVETATS

Mireille Gansel

Traduir com transhumar

14,00

Joan Perelló

Mans de presagi

15,00

Jaume C. Pons Alorda

Riu, bèstia

13,00

Rainer M. Rilke

Històries del bon Déu

16,00

Miquel dels Sants Oliver

Obra narrativa

23,00
15,00

Francisca M. Torrens Barceló / Irene Mestre Massot / Margalida Canet Oliver / Maria del Mar Vilalta Juvanteny / Maria del Pilar Rovira Serrano (coord.) / Maria F. Abando Olaran

De l’Escola de Dibuix de Palma a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears

22,00

Francesc Cremades i Catalina Martínez Taberner (ed.)

Tractat per a l’examen de cirurgià

25,00

Antoni Rodríguez Mir

Pac qui deu

23,00

“A un país com el nostre fan falta editorials petites, perquè qualcú ha de pensar que una editorial és més que una empresa. De la mateixa manera que una galeria d’art no és només un lloc per vendre art sinó també per mostrar-ne i descobrir-ne, una editorial també té la funció de fer aportacions culturals a la societat.” (Guillem Frontera)