L'editorial

Lleonard Muntaner, Editor va ser fundada l’any 1994 per Lleonard Muntaner i Mariano, doctor en Història i especialista en història jueva de Mallorca.

Durant els primers anys, la línia editorial comprenia, principalment, obres de temàtica històrica, de ciències socials, antropologia, filosofia i, fruit de l’interès de l’editor, destaquen especialment els volums d’investigació sobre història jueva. De mica en mica, es començaren a atendre altres gèneres, sobretot el literari, amb dues col·leccions de poesia i una de narrativa, que serviren per donar a conèixer algunes de les veus més joves de la literatura catalana al costat d’altres de més consagrades.

A partir de l’any 2000 l’editorial reforçà les col·leccions de ciències socials i amplià horitzons en el moment que encetà una sèrie de línies destinades a les traduccions al català d’obres de grans pensadors i literats d’arreu del món.

Amb aquesta voluntat d’atendre la cultura pròpia sense deixar de mantenir un diàleg permanent amb la cultura europea i universal, Lleonard Muntaner, Editor ha configurat un catàleg de prop de 1.000 títols i 50 col·leccions.

Actualment, l’editorial compta amb un seguit de col·laboradors d’àmbits diversos que, cadascun en la seva especialitat, dirigeixen algunes col·leccions: Carles Cabrera (Teatre), Alexandre Font (Obres Completes d’Alexandre Jaume), Joan Mas i Vives (Obres Completes de Miquel Costa i Llobera), Juan José Negreira (Fuentes Documentales de la Guerra Civil en Baleares), Rosa Planas (Món Juïc), Damià Pons (Temps Obert), Pere Rosselló Bover (Obres Completes de Miquel dels Sants Oliver), Miquel Sbert (Blat Cabot), Lluís J. Segura (Responsa) i Sebastià Serra (Panorama de les Illes Balears).