Contacte

Contacta amb nosaltres...

Informació de contacte

Lleonard Muntaner, Editor

Carrer de Joan Bauçà, 33, 1r
07007 Palma (Mallorca)
Tel.: 971 25 64 05

Adreces electròniques:
editorial@lleonardmuntanereditor.cat
difusio@lleonardmuntanereditor.cat
estudi@lleonardmuntanereditor.cat
comandes@lleonardmuntanereditor.cat