Hojas del Sábado (V-VI). Historias de los tiempos terribles / algunos ensayos

28,00

Per a qualsevol intel·lectual els estímuls culturals originaris acostumen a ser-los determinants i influents de per vida. Posteriorment podrà introduir canvis i mudaments fins i tot espectaculars en la seva trajectòria (que de tots se n’han vist), i serà consubs­tancial a la condició intel·lectual la justificació urbi et orbi d’aquestes ziga-zagues personals. Però, malgrat les noves vicissituds sobrevin­gudes, de l’origen en restaran trets fona­mentals, preocupacions de fons, formes expositives i de mètode, imatges recur­rents, fonts de metàfora, etc. que el confi­guren com a persona d’una generació, d’un lloc i d’una època.

En el sentit expressat, que en cap cas qüestiona la universalitat d’un intel·lectual, Miquel dels Sants Oliver n’és un bon exemple, ja que constituirà de per vida el prototipus d’intel·lectual regene­racionista, forjat en aquest moment de­cisiu de la història sud-europea que són les dues darreres dècades del vuit-cents i sorgit espacialment del contrast vital amb la Mallorca de la Restauració, que ell projecta esperançat en la Catalunya del període. […]

Aquest volum reprodueix els dos darrers dels sis volums de les Hojas del Sábado, publicats el 1920 amb els títols de Historia de los tiempos terribles i de Algunos ensayos. Les Hojas del Sábado van aparèixer entre 1918 i 1920 responent a un pla preconcebut en el qual el propi Oliver va reconèixer la insistència i l’ajut d’alguns amics així com la del seu editor barceloní, Gustau Gili. Els primers volums tenien un perfil més literari, mentre que els darrers es referien a temes polítics i històrics, ja fos a través dels seus articles periodístics com de l’assaig més llarg. Un dels textos inclosos, «El hecho y la idea de civilización» constitueix la traducció al castellà del discurs presidencial a l’Ateneu Barcelonès que Oliver va fer el desembre de 1917. En el seu moment va apa­rèixer en el volum tercer «Parlaments i conferèn­cies» de les Obres Com­pletes edita­des per Il·lus­tració Catalana i acurades per Joan Alcover i Miquel Ferrà. (Del prò­leg de Jordi Ca­sassas Ymbert)

 

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continuau navegant estau donant el vostre consentiment per a l'acceptació d'aquestes cookies i de la nostra política de cookies.

ACCEPTA
filme porno scam